“Dit is Wysheid self wat roep, dit is Insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie, gaan sy staan, langs die stadspoorte, by die ingange, skree sy dit uit:” SPREUKE 8:1-3 AFR83

Die plek waar Wysheid haar stem laat hoor is vir my baie insiggewend. Interessant dat Sy op die kruispaaie staan en by die ingange Haarself posisioneer. Kruispaaie en ingange spreek van beweging, deurgang, transisie, koers aanpassings en verandering. Dit is die plekke waar mense vorentoe beweeg, en dit is juis hier waar wysheid roep. In 325 na Christus het die kerkleiers in Nicene in Italië bymekaar gekom en hulle het ons Christelike geloof in ‘n sistematiese geloofsbelydenis gedokumenteer. Dit word die Niceense belydenis genoem. Een van die punte wat daar genoem word is dat ons glo in “een Heilige en apostoliese kerk”. Apostolies beteken om in die weë en lering van Jesus te wandel op dieselfde wyse as wat die apostels gedoen het. Dit is dus om as ‘n dissipel te wandel, te beweeg, te reis deur die lewe. Let op hoe Tabjoy, ‘n gemeente in Singapoer hulself belend stel:

WE ARE TABJOY A spiritual hub, an anthill of activity and constant innovation. A conquering force and a spiritual kingdom. We are Apostolics.

Die punt wat ek probeer maak is dat Christen dissipelskap ‘n geestelike “journey” is en spreek van momentum en beweging. Dit is ‘n konstante bewegende pelgrimstog van die lewe wat nie kan stilstaan nie. Daar is soms tye van wag maar dit is gewoonlik net totdat Vader die volgende momentum en beweging aankondig. Die rede hiervoor is omdat God self ‘n bewegende God is. Hy beweeg deur geskiedenis met konstante nuwe strome, gebeure, opdragte en Hy werk deur mense wat beweeg om Sy planne en koningkryk te vestig in hierdie wêreld, in die natuur, ekonomie, opvoedkunde, besigheid, families, kerk en die sendingveld. God beweeg en wek beweging in Sy kinders.

“I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated; His garment was white as snow, And the hair of His head was like pure wool. His throne was a fiery flame, Its wheels a burning fire;” Daniel 7:9 NKJV

God se troon is nie stagnant nie. Dit is bewegend. Dit het wiele en dit gaan vorentoe. Dit soek na die beter, die meer, die volgende in Sy koningkryk. Dit maak geskiedenis in mense se lewens deur momentum wat verander, genees, groei, skep, inspireer en geskiedenis skryf. God beweeg en trek voor Sy volk uit en lei Sy volk om self te beweeg en te trek.

“Die Here het bedags met ‘n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te wys en snags met ‘n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek.” EKSODUS 13:21 AFR83

Dus wanneer ons die tema LEEF JESUS aanneem beteken dit ons moet bereid wees om te beweeg as dissipels. LEEF JESUS gaan oor beweging in die regte rigting, die Apostoliese rigting. Die geskiedenis maak rigting. Dit is beweging weg van tradisionele sien, ou patrone, inhiberende kultuur, negatiewe gedrag, en pessimistiese gedagtes. Dit is ‘n vorentoe beweeg in sinvolheid, gesond wees, avontuur en lewens wat praat van ‘n Jesus wat leef. Ek glo dat 2019 ‘n seisoen van beweging inlyf. Vader wil die pas waarteen ons beweeg versnel en wil ons inspireer om JESUS te LEEF op nuwe vars maniere wat grense skuif en mense verstom laat staan met die volgende woorde.

“Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë!” PSALMS 118:23 AFR83