sakkie“Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ’n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie: Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” Habakuk 2:1-4 (1953)

Wat sien jy?

Visie is die manier of wyse hoe jy sien, en dit wat jy raaksien. Dit het te doen met die wyse waarop jy kyk en die voorwerp wat jy sien. Dit het verder te doen met hoe goed jy dit kan sien. Met ander woorde jou visie kan baie skerp wees, of belemmerd wees. Die omstandighede waaruit jy kyk het natuurlik ‘n groot invloed op hoe jy sien. As jy op ‘n snelweg ry en jy kyk vir die pad, kan skemer jou visie belemmer, maar helder sonskyn kan dit weer verbeter.

Die ideale visie is natuurlik 2020 visie.

2020 visie verwys na normale visuele aktiwiteit in terme van skerpheid en duidelikheid oor ‘n afstand van 20 voet. Met ander woorde, as jy toets vir 20/20 visie en jou visuele aktiwiteit is 20/20, is jou visie op ‘n goeie standaard volgens optometrie.

Ons kan dit natuurlik ook geestelik beskou.

Visie gaan nie net oor dit wat jy in die natuurlike sien nie, maar ook wat jy in die gees sien. Let op na die profeet se woorde in Hab 2:1 “ek wil speur om te sien wat Hy in my sal spreek” Die vraag is dus Hoe sien jy? Wat sien jy? In Israel het ‘n Joodse vriend ons geleer dat ons moet leer om te luister sodat ons kan sien. Ons kyk deur te hoor met ons gehoor. Dit beteken dus dat ons sien op God se 20/20 wyse as ons kan leer om te luister en na-speur wat Hy aan ons wil kommunikeer. Dit is hier waar visie en geloof hande neem, want as jy in geloof kyk sien jy sekerlik die positiewe deur die bril van durf, maar as jy in ongeloof kyk, sien jy heel moontlik die negatiewe deur die bril van vrees. Weereens lei die profeet ons om te verstaan dat visie te doen het met geloof, “Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe”(Hab 2:4) Dus het ons geloof nodig om dit wat ons in die Gees sien en hoor te aanvaar en daarvolgens te leef.

Die Appel van Sy oog

Psalm 17:8 (1983) lees as volg: “Beskerm my soos die appel van U oog, steek my weg in die skaduwee van u vleuels” Die Appel is ‘n deel van die oogstelsel waarmee jy sien. Dit is baie belangrik vir jou 20/20 visie. Sonder ‘n werkende oogappel is jou visie belemmer en kan selfs blindheid beteken. Daarom is jou oogappel een van jou liggaamsdele wat baie beskerm moet word. Daar is verskeie vorms van beskerming rondom jou oogappel gebou soos bv. ‘n ooglid wat dit beskerm teen enige eksterne voorwerp soos iets skerp, of die natuur soos sterk wind en water, en ook skerp lig. Verder het jou oog die vermoë om trane te maak en dit help om jou appel te beskerm teen droogheid. Omdat ons die Appel van God se oog is, beskryf dit hoe belangrik ons vir God is en hoe Hy ons beskerm. Maar die simboliek gaan ook verder deur te wys hoe belangrik dit is vir Vader dat ons 20/20 sal sien. Die punt is dat Vader ‘n droom oor ons lewens sien. Hierdie droom kan uitspeel wanneer ons visie vir ons lewens duidelik is, en in lyn is met Sy visie vir ons lewens. Hierdie visie gaan daaroor dat ons reg sien en reg kyk deur die bril van geloof. Visie beteken nie dat alles maklik is nie, maar dit beteken wel dat ons deur die hulp van Heilige Gees in geloof die regte keuses kan uitoefen en die regte strategieë kan ontwikkel om dit wat moeilik, kompleks en uitdagend is, sistematies te oorkom.

Geestelike 2020 visie is wat dit vir ons moontlik maak om die lewe met al sy geleenthede en uitdagings ten volle te sien en te beleef. Sonder geestelike 2020 visie sien ons net die realiteit, maar met geestelike 2020 visie sien ons dieper as die oppervlak en kyk ons na ons lewens en omstandighede op ‘n Goddelike, Koninkryks wyse. Dit doen ons in geloof, wetend dat Vader ons liefhet en beskerm soos die Appel van Sy oog.

Mag die jaar 2020 vir jou op geestelike vlak een wees van 2020 VISIE! – dr sakkie olivier