dannha-annalize

Dannha & Anna-Lize Coetzee

In 2014 het God ons persoonlike aanbiddings grense na “fresh” vlakke geneem. Ons het in God se teenwoordigheid ingegaan en Abba ervaar soos ons nooit geweet het ons kon nie. Heilige Gees het ontmoetings met mense gehad en Sy “freshness” deur aanbidding in ons kom blaas. Ons hoop is dat God se heilige vuur die grense in ons sal verbrand. Veral die grense wat ons terug hou om HOM hoër en dieper te aanbid.