Kindertoewyding en Inseëning

Alhoewel ons kindertoewyding as ‘n bybelse gebruik sien is dit nie ‘n sakrament nie.  Hierdie is ‘n publieke verbintenis voor God en die gemeente dat die ouers hulle bes gaan doen met die hulp van die Heilige Gees, om die kind só op te voed dat hy/sy ook navolgers van Christus sal wil wees.   Ouers kies om hulleself en hulle kinders aan die Here toe te wy want hulle begeer om die kind in die vrees van die Here groot te maak.  Dit is ‘n wonder en ‘n voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid.LCF infant dedications

Tydens die gebeurtenis van kindertoewyding kom staan ouers voor God en verbind hulself om ‘n nalatingskap van ‘n geestelike voorbeeld vir die kind te skep. Wanneer ons, ons kinders aan die Here toewy, vra ons vir Sy leiding, seën en beskerming. Dit is ook ‘n verbintenis om as ouers te doen wat Hy van ons verwag. Ons bely dat ons in ‘n verbintenis met God en Sy Woord wil leef en ons kinders met Sy liefde en genade groot wil maak. Dis dan tyd om soos Josua uit te roep: Jos 24:15 “…maar ek en my huis, ons sal die Here dien…”

Die skriftuurlike wortels vir kindertoewyding vind ons in 1Sam 1:27-28: “Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en Hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort.” Ons vind die gebruik dan ook in die Nuwe Testament in Luk 2 na die geboorte van Christus, toe Sy ouers Hom aan God kom toewy het.

Hier is skrif oor hoe ‘n ouer sy kind moet grootmaak:

Deut 6:4-9 “Luister, Israel! Die Here is ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God  liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Herhaal hierdie woorde oor en oor vir julle kinders. Praat daaroor by die huis en wanneer julle op pad is, wanneer julle lê of wanneer julle opstaan. Bind dit op jou hande as ’n herinnering en dra dit op jou voorkop.  Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en van jou poorte.”

God plaas mense en plekke op die kind se pad om die ouer te help om die kind geestelik  te versorg.  Een van die eerste stappe is om publiek te bely dat ek die  liggaam van Christus (die gemeente) nodig het om dit te kan doen.  Ons doop nie kinders nie, omdat ons glo dat die persoon eers self tot geloof in Christus moet kom, voordat dit op die bybelse manier deur onderdompeling kan plaasvind.

Vir kindertoewyding, kontak
Anton of Natlie Coetzee by (016) 931 1239