Die jaar 2020 sal vir ewig in die geskiedenis boeke ingaan as die jaar van Covid 19. Hierdie pandemie het die wêreld in haar fondasies geskud en grootskaalse veranderinge meegebring. Dit is asof daar ‘n groot “reset” knop gedruk is, en of daar ‘n skerp lig op al die slegte en goeie van hierdie wêreld geskyn het.

Dit laat my onwillekeurig dink aan die woorde van Haggai die profeet (2:6-7) wat herhaal word in die boek van Hebreërs 12:26. “Want so sê die HERE van die leërskare: ’n Rukkie nog, ’n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.”

Baie gelowiges voel eenstemmig dat ons in ‘n groot oorgangstydperk is en dat die wêreld beweeg vanuit een era na ‘n volgende era. Baie mense kan bevestig dat hulle transisie en verandering ervaar in hul lewens, hul harte, hulle drome, hul planne, hul werkswyse, hul metodes, hul gees en vele meer. Transisie is nooit maklik nie want soos die profeet Haggai uitwys, gaan dit gepaard met ‘n skud en ‘n bewe van ons werklikheid. In transisie is daar altyd ‘n periode van afgee, oorgee, neerlê en klaarmaak, wat dan gevolg word met ‘n neutrale tyd van kalmte en afwagting en daarna kom die nuwe seisoen van opneem, optel, nuut begin, plant en vorentoe kyk. Hierdie is nodig want Vader soek gelowiges wat gereed is vir sy heerlikheid. Hy wil ons lewens vul met Sy heerlikheid en Hy wil die nuwe era inlei met ‘n toename van Sy heerlikheid. Maar Hy vereis dat ons afstand doen van die ou dinge wat ons aandag opneem. Die ou dinge is nie altyd sleg of sonde nie, maar is soms net bagasie, gewig, struikelblokke, aandag afleiers of verouderde prioriteite wat ons saamdra en keer dat ons die nuwe ten volle kan omhels.

Ons gebed is dat ons almal in 2021 ons transisies sal omhels, met ‘n harde roep sal “JA” sê vir Jesus en Hom ten volle sal volg in die heerlikheid van ons Vader in. Met Liefde Sakkie & Leandra Olivier

2020 was ‘n vreemde jaar, ongekend in baie opsigte. Vir meeste van ons het 2020 die geleentheid gebied om die tempo van ons lewe af te bring en binne ons huisverband na mekaar toe te draai.

Ons het die getuienisse van mense gehoor hoe die afskaal tydperk ‘n tyd was van verfrissing en versterking van verhoudings. Maar ons is bewus dat dit nie vir almal die geval was nie. Vir baie ander was die inperking en verwydering van kerk en ander medegelowiges nie so goed nie.

Wat is die krag agter nog een…? Een gebeurtenis, wat lei tot een keuse wat lei tot die rippel effek van daardie een keuse in my lewe.

Ek lees van die rippel effek van “nog een” in 2 Kron 7:14. “en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

Nog een keuse van verootmoediging, nog een gebed, nog een keer Sy aangesig kom soek en een vir een draai van verkeerde weë wat onmiddelike vergifnis bring en ‘n een vir een aksie die land genees.

Ons is opgewonde om in 2021 te begin hardloop met ons nuwe leierskap rol. Ons vertrou die Here om ons te help om binne ‘n reeds geseënde bediening met Heilige Gees oë van wysheid te kyk na elke area van bediening, elke leier en elke persoon en die vraag te vra: Wat is die ‘nog een’ area wat Sy lewensasem nodig het en ons in vennoot- skap met Hom kan help om ‘n verbetering, groei of herlewing in te bring.

Ons hoop om jou te beïnvloed om in die komende jaar na die verskillende fasette van jou eie lewe te kyk om treë vir treë te kan sê: Nog een iets het verbeter en om in die klein oorwinnings te kan seëvier. Nog een iets in jou lewe, nog een iets deur jou lewe vir iemand anders. Shalom. Friedel & Lerie Coetsee