Jesus Christus IN ONS

Genade + Waarheid DEUR ONS 

Gesonde Dissipels UIT ONS

Agtergrond

Die proses wat gelei het tot hierdie visie stelling het begin by die vraag wat ons as Pastorale span vir mekaar gevra het: “Wie is LCF en wat is Die Here se plan met LCF?” Die antwoord tot hierdie vraag het begin by leierskap gesprekke rondom ‘n ander vraag: “Wat is die Here Jesus se visie / plan vir Sy bruid en hierdie wêreld?” Ons was dit eens dat LCF nie kan planne maak en ‘n visie hê wat ver verwyderd is van die Here se visie nie. Vir ‘n paar weke het ons gebid, geskryf, gepraat, gedroom en uiteindelik gekom op die plek waar Heilige Gees ons gesamentlik as leierskap gelei het om in die tye wat kom hierdie visie voor oë en hart te hou:

Jesus Christus in ons. Genade en waarheid deur ons. Gesonde dissipels uit ons.”

Hierdie visie is met ons ouderling groep gedeel. Dit het gelei tot ‘n hele paar gesprekke en vergaderings, waarna almal ook in eenheid was.
Ons kan die hart en plan van die Here vir Sy bruid en hierdie wêreld in hierdie stelling raaksien. Dit is iets wat ons as geloofsgemeenskap na kan strewe en prakties uitleef.
Vir diegene wat dalk vra: “Hoekom soveel ‘ons’ in hierdie stelling?”, wil ons vra om op te let dat die Here Jesus met diep betekenis heel eerste staan in hierdie visie. Dit begin met Hom en die res van die visie het te doen met Sy werk in ons en deur ons. Sonder Hom, is daar geen krag en outoriteit in die ‘ons’ nie.

Skriftuurlike fondasie vir ons visiestelling:

Jesus Christus in ons:

Gal 2:20 (Afr53)

“Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het”.

Aan die hart van die Evangelie van Jesus Christus is die boodskap dat ons almal geestelik dood was en dat diegene wat vertrou in die reddingswerk van die Here Jesus, geestelik lewendig gemaak word om daarna nie meer vir hulle self nie, maar vir Hom te lewe. Dit is die hoof boodskap van die Nuwe Testament en sal die hoof boodskap van LCF bly.
Hoe lewe die Here Jesus in ons? Deur die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees.
Met Jesus se woorde “Die Vader sal ’n ander Trooster stuur”, verwys die Here Jesus na iemand anders soos Hy wat sal kom. En op ‘n ander plek sê Hy dat dit beter vir ons gaan wees dat hierdie ander Trooster kom en Hy weggaan. Heilige Gees is die Persoon in die God drie eenheid wat ons daagliks mee wandel en intieme verhouding met Hom is krities vir onsself en vir ons elkeen om ‘n deelnemer te wees in die vestiging en uitbreiding van God se Koninkryk op aarde.

Rom 8:9-10 (Afr53) maak dit duidelik: As ons Heilige Gees het, behoort ons aan Christus en lewe Christus Jesus in ons.

By LCF wil ons programme aanbied en samekomste hê waar Heilige Gees waardeer en respekteer word. Hy is die Helper wat deur die Vader en Seun gestuur is om die Vader en Seun aan ons te openbaar en om die gestalte van die Seun in ons te vestig. Ons strewe daarna om ‘n bediening te wees wat gelowiges help om ‘n dieper wandel met die Vader, die Seun en Heilige Gees te hê.

Genade en waarheid deur ons:

Joh 1:17 (Afr53)

“Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.”

Die wet was “iets” wat aan Moses gegee was, maar genade en waarheid was “Iemand” wat gekom het. In die Bybel sien ons voorbeelde van hoe die Here Jesus waarheid en genade in moeilike situasies ingebring het. Twee spesifieke voorbeelde staan vir ons uit:

  • Jesus en die vrou wat in owerspel betrap is (Joh 8:1-8) – Jesus vra haar: “Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie (genade). Gaan heen en sondig nie meer nie (waarheid).”
  • Jesus en die ryk jongman (Mar 10:17-22) – Ons lees hier dat Jesus hom aangekyk het, hom liefgekry (genade) het en toe gesê (waarheid) het… Jesus het die waarheid gespreek, maar nie sonder om aan te kyk en lief te kry nie. As ons dus nie kan aankyk en liefkry nie, mag ons dan eerder ook nie spreek nie.

As leierskap en bediening wil ons nie net veroordelend voorkom omdat ons net waarheid voorhou nie. Ons wil ook nie net genade spreek en die waarheid afskeep nie. Ons vertrou om soos Jesus die waarheid te bring terwyl ons genade naby aan ons hou. Daardeur sal ons medegelowiges bemagtig om met dieselfde beginsel van genade en waarheid uit te reik na ander. Heilige Gees in ons, gaan ons help om hierdie beginsel te kan leef.

Gesonde dissipels uit ons:

Mat 28:19 (Afr53)

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Om dissipels te maak, dissipels te doop en dissipels te leer, is die Here se mandaat vir elke gelowige. Elke gelowige het ‘n rol om te speel in hierdie opdrag wat die Here Jesus gegee het voor Sy Hemelvaart.

Die Here Jesus het dit duidelik gemaak dat ‘n dissipel geleer moet word. “Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”. Daarom is ons baie ernstig by LCF oor elke Sondag byeenkoms en ook rakende die programme wat in die week by LCF plaasvind. Ons moedig vennote aan om ‘n aktiewe deelname in beide hierdie areas te hê. Sodoende kry ons meer blootstelling aan God se Woord en gee ons vir Heilige Gees meer geleentheid om ons almal te leer van Die Vader en Die Seun en verskeie ander aspekte wat belangriks is in ons verhouding met Hom. Hy voed ons met die brood van die lewe en met lewende water. Hy deel met ons elkeen wat ons nodig het om te hoor. Hierdie aanhoudende wandel oor tyd is deel van ons elkeen se gesond word proses.

Om gesonde dissipels in die gemeenskap in te stuur, is LCF se Goddelike opdrag.