Pastorale Span en Ouderlinge

By LCF glo ons dat die Here mense tot leierskap oproep. Hy roep die visionêre leier soos Moses en Dawid. Dan voeg die Here ander leiers rondom hierdie leier om die mense / volk / gemeente te lei. Ons pastorale span is op grond van hierdie beginsel saamgevoeg. Verder maak ons ‘n oproep op volwasse Christen gelowiges wat in ‘n persoonlike verhouding met die Here staan en aktief in die gemeente betrokke is, om by die raad van ouderlinge betrokke te raak. Hierdie ouderlinge gee stabiliteit aan die organisasie en lei deur voorbeeld en diensbaarheid. As nie-winsgewende organisasie, word LCF ook bestuur deur ‘n Raad van Direkteure.

Pastorale Span

Raad van Ouderlinge

Die funksie van ‘n LCF Ouderling is om:

  • Stabiliteit in die gemeente te beskerm.
  • Eenheid van die gemeente te bevorder.
  • Beskerming te bied vir die strategie en besluite van die Pastorale Kommitee.
  • Om te verseker dat Bybelse waarheid aan die hart van die gemeente bly.
  • Om geestelike leierskap te verskaf deur diensbaar te wees in die gemeente.

Die raad van Ouderlinge is: Willem & Lorraine Nelson, André & Reneé Vermeulen, Jacques & Christa van Heerden, Juhan & Nelmari de Milander, Christiaan & Nicola Cloete, Michael & Odette Koch, Otto & Annerine Wenhold

‘n LCF Ouderling is ‘n volwasse, nederige, stabiele en passievolle diensbare leier wat ‘n heilige en gasvrye lewe liefhet en opstaan vir die waarheid en Christelike waardes.  Ons bedank ons ouderlinge vir hulle “commitment” en getrouheid as diensknegte in die gemeente.

Apostoliese Ouderlinge

Dr Sakkie & Leandra Olivier het LCF begin in 1999.  Hulle het die gemeente vir 21 jaar gelei en ook die koop van die LCF eiendom en bouprojek.  Op 1 Des 2020 het hulle die effektiewe beheer en bestuur van LCF oorgegee aan Past Friedel en die Pastorale span. Sakkie & Leandra dien steeds as Apostoliese ouderlinge, mentors en op die preekspan.