By LCF het ons nie kerklidmaatskap nie –
ons glo in die beginsel van VENNOOTSKAP.

kunectKunect strek oor sewe opeenvolgende Woensdae en daar kry julle ‘n voorstelling van LCF en enige vrae wat julle het word beantwoord. Daar word gekyk na die belangrike elemente waarin LCF glo soos byvoorbeeld:

Redding
Die Heilige Gees
Doop
Gesond bly in die Woord
Leierskap
Finansies (tiendes)
Strategieë rondom ons Visie.
Datums: 8 Februarie en 19 Julie

Lees die LCF geloofsverklaring om meer uit te vind rakende dit waarin ons glo.

Hoe om ‘n vennoot te word

Indien jy belangstel om ‘n LCF-vennoot te word, moet jy eers Kunect voltooi. Die Kunect Program word oor 7 weke by LCF in die kapel aangebied. Ons moedig jou aan om al die sessies by te woon.

Vennote-voorstelling

Ons nooi jou om ’n formele verbintenis te maak waarna ons jou vennootskap bevestig en eer deur jou op ’n Sondagoggend aan die gemeenskap van gelowiges voor te stel.

Bly ingeskakel en woon ons programme (dienste & kursusse) by, sodat daar gesonde groei in jou verhoudings met jouself, God, en ander mense kan wees.

Kunect → Vennote-voorstelling →Omgee-groep →Wees deel