Waar gaan jy die ewigheid spandeer?

Wat gaan met jou gebeur as jy sterwe? Is jy seker dat jy die ewige lewe in die teenwoordigheid van die Here gaan spandeer? Daar is geen belangriker vraag wat ons nodig het om te beantwoord nie.

“Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.”SPREUKE 14:12

Die Bybel maak dit duidelik dat ‘n mens op ‘n lewenspad kan wandel wat vir jou reg lyk, maar wat nie ‘n goeie uiteinde het nie.

Verder lees ons in Mat 7 die skokkende woorde van die Here Jesus:

“Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” MATTHÉÜS 7:21-23

Hy verwys hier na mense wat Hom Here noem. Dit moet dus gelowiges wees. Verder verwys dit na mense wat profeteer, duiwels uitdryf en wonderwerke verrig in Jesus Naam, maar wat aan die einde van hulle lewe die verskriklike woorde gaan hoor: Gaan weg van My af, Ek het jou nooit geken nie.

Dis gelowiges wat hierdie woorde hoor. Die vraag hier is dus nie of jy instem tot alles wat in die Apostoliese geloofsbelydenis geskrywe staan nie. Die vraag is: Is jy ‘n dissipel van Jesus Christus wat in ‘n intieme verhouding met Hom staan? Is jy gehoorsaam aan Sy woord? Is die beginsels van Sy woord naby aan jou hart? Luister jy na dit wat Hy vir jou sê? Gaan en doen jy dit wat Hy vir jou sê?

Of smelt jy in met die res van die samelewing wat glad nie in die dinge van God belangstel nie? Weet niemand eintlik dat jy ‘n Christen is nie? Of gee jy jouself vrylik vir die dinge van die wêreld en by tye ook vir die dinge van die Here? Om met een voet in die wêreld te leef en met een voet in die Koninkryk van God, is nie waartoe ons geroep word nie.

Dalk gaan jy met die lees van hierdie artikel beleef hoe die Heilige Gees klop aan die deur van jou hart soos geskrywe staan in Openbaring 3:20 – Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Geliefde, as Heilige Gees aan jou hart kom klop vandag, wil jy nie jou hele wese toeganklik maak sodat Jesus Christus waarlik die Meester en Here van jou lewe kan word nie?

Die probleem – sonde

Rom 3:23 sê “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”.

Almal het gesondig… En die Bybel maak dit vir ons duidelik. Sonde bring skeiding tussen God en die mens (Jes 59:2). En niemand kan sê dat hulle nie gesondig het nie.

Sonde se loon is die dood. Rom 6:23 “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here”.

Die dood is nie net die fisiese dood van die liggaam nie, maar die ewige dood in die poel van vuur (Ope 21:8).

Ons kan nie onsself red deur goeie werke te doen nie. Ons beste werke is nie goed genoem om die vlek van Sonde weg te was nie. Die bloed van Jesus Christus alleen, was sonde weg.

Die goeie nuus

Rom 5:8 sê “maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was”.

Joh 3:16 “Want God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê”.

Ons het gesondig, maar God se Seun Jesus het die lam geword wat gesterf het aan die kruis om daardeur vir ewig te betaal vir die sonde van diegene wat op Sy reddingswerk sou vertrou.

Rom 10:9-10 sê “As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en ment die mond bely ons tot redding”.

Glo in Sy reddingswerk, vertrou op Sy reddingswerk en bely die Here Jesus as jou Verlosser.

Dit is hoe jy wedergebore word (Joh 3:3 sê dat ons moet ‘n geestelike geboorte ondergaan, een waar ons lewendig gemaak word vanuit ‘n dooie geestelike kondisie.)

Wat ‘n kosbare belofte in Rom 10:13 “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word”.

Gebed

Wil jy nie vandag Sy naam aanroep en sê: Here Jesus, red my siel. Ek is verlore en kan myself nie red nie? Ek het U verlossingswerk en vergifnis nodig. Teen U het ek gesondig. Vergewe my Here en maak my U kind. Ek keer terug na U toe met my hele hart.

Geliefde, sal jy jouself weg gee? Wat bedoel ons hiermee? Jy is nie meer joune nie. Jy is nou Iemand anders s’n. Jy lewe nie meer vir jouself alleenlik nie. Jy bestuur nie meer jou lewe nie, maar gee toe aan Heilige Gees se begeleiding. Jy leef nou vir die eer van Vader, Seun en Heilige Gees (en nie meer net vir jou eie naam nie).

Spandeer tyd in gebed en gee jouself weg aan Hom, vra Hom vir vergifnis en om jou skoon te was met Jesus se bloed. Jesus se bloed sal jou reinig van alle sonde en jou herstel in jou verhouding as kind met jou Hemelse Vader.

Indien jy hierdie gebed gebid het, laat weet asb vir ons sodat ons saam met jou bly kan wees (epos ons na info@lifecf.org).

Wat nou volgende?

  • Lees jou Bybel en bid elke dag. Spandeer daagliks tyd met die Here.
  • Deel jou geloof met ander mense. Vertel vir ander wat Jesus vir jou gedoen het.
  • Skakel in by LCF deur gereeld Sondag dienste by te woon.
  • Word gedoop.
  • Vind meer uit oor die doop met die Heilige Gees en begeer dat Heilige Gees ook op die manier jou lewe kom vul.
  • Kyk na die LCF kalender om te sien watter weeklikse kursusse en programme daar is wat jou kan help om te groei as dissipel.
  • Vind uit waar jy betrokke kan raak en op watter span jy kan help dien om sodoende van jouself te gee vir die werk van God se koninkryk.
  • Raak deel van ‘n omgee groep waar jy ook kan groei in jou verhouding met medegelowiges. (Onthou, die Here is nie soos die mens nie. Moenie jou rug op die Here draai omdat mense jou teleurstel nie).